ball-png-image

برنده 27 مرداد

user avatar

بهروز شا هی خاتون آبادی

توضیحات:
  • هر 100 هزار تومان پرداختی بابت رزرو یک شانس در قرعه کشی شبانه محسوب میگردد.
  • جایزه مذکور مستقیما به حساب بانکی شخص رزرو کننده واریز خواهد شد.
  • مبلغ جایزه یک روز بعد از عودت خودرو به حساب ایشان واریز میگردد.
  • بدیهی است در صورت کنسل یا کاهش رزرو جایزه فوق نیز کنسل می شود.
  • رزرو هایی که در قرعه کشی هر شب برنده نشده باشند در صورت تمدید 2 روز به بالا در قرعه کشی هر شب ماه جاری شرکت داده میشوند.

اسامی برندگان شب های گذشته

1398/05/27 بهروز شا هی خاتون آبادی
1398/05/26 کیوان محمودی شهربابکی
1398/05/25 امجد محمدعلی عبدالعباس
1398/05/24 محمود مسعودنیا
1398/05/23 منصور نوروزی
1398/05/22 شرکت ...
1398/05/21 سیدروح اله حسینی
1398/05/20 علی کریمی
1398/05/19 اسد سجیراتى
1398/05/18 عطالله محمدی
1398/05/17 محمد تقی تاجگر
1398/05/16 مهرنوش موسی پور