توضیحات:

در صورت عدم رعایت قوانین موجود در قرارداد، جایزه مذکور پس از بازگشت خودرو پرداخت نمیگردد.

هر 100 هزار تومان پرداختی بابت رزرو یک شانس در قرعه کشی شبانه محسوب میگردد.

جایزه مذکور مستقیما به حساب بانکی شخص رزرو کننده واریز خواهد شد.

مبلغ جایزه یک روز بعد از عودت خودرو به حساب ایشان واریز میگردد.

بدیهی است در صورت کنسل یا کاهش رزرو جایزه فوق نیز کنسل می شود.

رزرو هایی که در قرعه کشی هر شب برنده نشده باشند در صورت تمدید 2 روز به بالا در قرعه کشی روز جاری شرکت داده میشوند.

برنده 29 بهمن
?

اسامی برندگان شب های گذشته

علی کریم زاده حویزه 1398/08/24
محمود پویان 1398/08/22
ایرج رجبی 1398/08/21
حنظله ذبیحی 1398/08/20
ساناز قدری 1398/08/19
امیر هوشنگ اخوان 1398/08/18
محمدحسین مدرسی 1398/08/17
امیدرضا مؤمن زاده 1398/08/15
اردلان عبدالقادر عزیز قادر 1398/08/14
علی طاهری 1398/08/12
امین کاظم زاده 1398/08/11
مجتبی جدیدی 1398/08/10
افشین پروانه 1398/08/09
شرکت ... 1398/08/08
امیر حسنی 1398/08/07
محمدعلی سلیمانیا 1398/08/06
نوید حسین زاده 1398/08/04
شرکت ... 1398/08/02
امید اسلامی علی آبادی 1398/08/01
ایمان جعفری 1398/07/30
محمد عضدی آباد شاپوری 1398/07/29
الهام نویدی 1398/07/28
سید حمزه صدیق 1398/07/26
سعید جوانی 1398/07/25
خاطره مرادی 1398/07/22
امین رضا خالدی 1398/07/21
پیام پوراصغرمقدم 1398/07/20