قوانین و مقررات

 • مستاجر می بایست مورد اجاره را در همان شرایطی که تحویل گرفته بدون عیب و نقص و در زمان مقرر مسترد نماید

 • ودیعه پرداخت شده، حداکثر24 ساعت اداری پس از اعلام ایستگاه تحویل گیرنده با کسر کسورات احتمالی قابل برداشت می باشد.

 • ودیعه جرائم راهنمایی رانندگی پس از 60 روز و پس از کسر جرائم، قابل برداشت می باشد.

 • مسئولیت هرگونه تاخیر در استرداد وجوه که به خاطر عدم ارائه اطلاعات بانکی صحیح توسط مستاجر بوجود آید، با موجر نمی باشد.

 • استعمال دخانیات در خودروها اکیداً ممنوع می باشد و در صورت عدم رعایت و تایید نماینده بر وجود شواهدی دال بر استعمال دخانیات در خودرو، مشتری به مبلغ 200,000 تومان جریمه گردیده و این شرکت از ادامه ارائه خدمات به مشتری معذور است

 • مستاجر حق واگذاری و یا اجاره دادن مورد اجاره را به غیر، تحت هیچ عنوان ندارد و تمام مسئولیت و عواقب قانونی و ... بر عهده مستاجر می باشد. مستاجر یا راننده فقط مجاز به استفاده از خودرو در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 • محدودیت کیلومتر به ازای هر روز 300 کیلومتر می باشد و برای مسافت بیشتر، به ازای هر کیلومتر مبلغ 1,050 تومان دریافت می گردد.

 • درصورتیکه به علت بروز پاره ای مشکلات تحویل خودرو رزرو شده توسط مستاجر به ایشان مقدور نباشد، موجر مکلف است خودرو هم کلاس یا بالاتر تحویل مستاجر نماید و یا جهت تحویل خودرو پایین تر همراه با بازپرداخت مابه التفاوت به مستاجر اقدام نماید.

 • خودرو مورد اجاره برابر قانون نزد مستاجر امانت بوده و مستاجر موظف است بدون تعدی و تفریط از مورد اجاره استفاده و در انقضای مدت به موجر مسترد نماید.

 • مستاجر می بایست خودرو را با همان میزان سوخت دریافتی مسترد نماید در غیر اینصورت هزینه کسری سوخت به قیمت مصوب روز عودت محاسبه و دریافت می گردد.

 • چنانچه مستاجر در مدت اجاره و انتفاع از خودرو کلیه شرایط مقرر در این قرارداد را رعایت ننموده و از حدود قرارداد تجاوز نموده یا در نگهداری خودرو مرتکب تعدی یا تفریط گردد و یا در موعد مقرر نسبت به استرداد خودرو اقدام ننموده و یا مال الاجاره را پرداخت ننماید‌ موجر حق فسخ یکطرفه قرارداد را دارا می باشد. ضمنا" استیلای ید مستاجر به حالت ضمانی تبدیل شده و ضامن می باشد. (شرط ضمان بدون تقصیر و تعدی و تفریط و تبدیل ید امانی به ید ضمانی). تشخیص تعدی و تفریط در مورد خسارت به موتور یا گیربکس و یا دیگر قطعات فنی خودرو از طریق اخذ نظریه کارشناس نمایندگی مجاز خودرو بوده و ملاک طرفین می باشد.در صورتیکه استفاده کننده خودرو غیر از شخص مستاجر باشد، نامبردگان مکلف به اجرای تعهدات وشروط قراردادی در قبال موجر خواهند بود و ید آنها نسبت به مورد اجاره تضامنی می باشد.ضمنا" هزینه کارشناسی به عهده مستاجر می باشد.

 • مستاجر در زمان انتفاع از خودرو مکلف به رعایت مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین موضوعه و رعایت شئونات اخلاقی می باشد. در این مدت چنانچه مستاجر با استفاده از خودرو مرتکب جرم یا نقض قوانین شود در صورت کشف هرگونه فساد در ایام انتفاع خود مستاجر باید در مراجع صالحه پاسخگو باشد.

 • در صورت ضبط یا مصادره خودرو مستاجر مکلف به پرداخت اجاره بهای روزهای توقف و کلیه هزینه های قانونی ناشی از عدم رعایت قوانین توسط مستاجر و پرداخت کل قیمت خودرو به نرخ روز به عنوان خسارت به موجر می باشد.

 • خودرو مذکور صرفا" جهت استفاده در مسیرهای استاندارد و مجاز بوده و هرگونه استفاده و رانندگی در مسیرهای غیر استاندارد از جمله خاکی- صحرایی Off-Road و مناطق ممنوعه مجاز نمی باشد و مستاجر ضامن پرداخت خسارات احتمالی وارده به موجر خواهد بود. عدم رعایت مراتب فوق موجب لغو پوشش بیمه و پوشش های اضافی نیز می گردد. و تمام خسارات مستقیما بر عهده مستاجر می باشد.

 • در صورت عدم استرداد خودرو پس از اتمام زمان اجاره، موجر موضوع را به عنوان خیانت در امانت تلقی کرده وبا مراجعه به داور مرضی الطرفین ضمن طرح دعوی نسبت به توقیف و استرداد خودرو اقدام می نماید. بدیهی است پس از انقضا مدت اجاره، مستاجر، ضامن هرگونه نقص و عیب و خسارت ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد و عدم استرداد خودرو می باشد.

 • در صورت هر گونه استفاده ابزاری غیر از خدمات گردشگری موضوع قرار داد، مانند حمل مواد مخدر، قاچاق کالا و ... و هر اقدامی که طبق قانون جرم یا تخلف باشد مستاجر یا راکب خودرو مسئول تمام اقدامات خود بوده و کلیه هزینه ها و خسارات وارده بر خودرو اعم از عدم نفع حاصل از توقیف و ... می باشد.

 • هنگام تحویل مستاجر موظف به بررسی دقیق وضعیت خودرو (خسارات کلی و جزئِی – وضعیت سوخت – کیلومتر خودرو و غیره)می باشد. . ملاک بررسی وضعیت خودرو هنگام استرداد، فرم امضا شده زمان تحویل بوده و هیچگونه اعتراضی در مورد آسیبهای جزئی یا شکستگی شیشه و غیره پذیرفته نمی شود و مستاجر موظف به جبران خسارت می باشد.

 • هنگام استرداد جهت آسان شدن تشخیص سلامت بدنه خودرو از مشتری انتظار می رود خودرو در شرایط مناسبی از نظر پاکیزگی باشد. در صورت مهیا نبودن شرایط رویت کامل، ودیعه پس از اطمینان از عدم وجود خسارت مسترد می گردد. بدیهی است در صورت تمیز نبودن خودرو هزینه کارواش بر عهده مشتری است.

 • درصورت وقوع هرگونه حادثه یا تصادف به هنگام انتفاع، مستاجر مکلف است ضمن اعلام به پلیس و اخذ گزارش پلیس و انجام اقدامات قانونی، مراتب را در اسرع وقت به موجر اعلام و کسب تکلیف کند. بدیهی است استفاده از پوشش بیمه ها منوط به رعایت دقیق مراتب فوق و دیگر الزامات قانونی می باشد.

 • در صورت بروز سانحه و تصادف و مقصر نبودن مشتری و اجرای بند 19 هیچ هزینه ای بر عهده مشتری نمی باشد. در صورت عدم اجرای بند 19 و تکمیل نبودن مدارک سانحه، کلیه هزینه ها بر عهده مشتری می باشد.

 • در صورت بروز سانحه یا تصادف و مقصر بودن مشتری، اگر برآورد میزان خسارت از طرف کارشناس تا 10% مبلغ خودرو باشد کل هزینه بر عهده مشتری بوده و در صورت هزینه بیش از 10% مبلغ خودرو از بیمه بدنه استفاده گردیده و مبلغ فرانشیز خسارت مربوطه از مشتری دریافت می گردد.و طبق قانون بيمه فرانشيز براي افراد زير 25 سال بيشتر ميباشد.

 • در صورت بروز سانحه و یا تصادف و مقصر بودن مشتری، در رابطه با خسارت شخص آسیب دیده (خودرو، انسان، ...) با توجه به قوانین جدید بیمه کشوری، اگر میزان خسارت وارده به خودرو مقابل بیش از سقف بیمه ثالث خودرو شرکت باشد، پرداخت مازاد هزینه های خسارت، بر عهده مشتری می باشد.

 • در صورت سرقت یا تصادف خودرو، که منجر به توقف وسیله نقلیه جهت تعمیرات یا امور اداری در زمان اجاره گردد، اجاره بهای کامل محاسبه و پس از پایان مدت اجاره مستاجر متعهد به پرداخت 50% اجاره بهای روزانه تا زمان تعین تکلیف وضعیت خودرو(رفع توقیف – تعمیر کامل – پرداخت خسارت توسط بیمه) به موجر خواهد بود.

 • از مشتری انتظار می رود که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید. بدیهی است پرداخت جرائم رانندگی به عهده مستاجر می باشد. چنانچه ودیعه جرائم اخذ شده از مستاجر کمتر از جرائم ثبت شده وی گردد مستاجر موظف است به محض اعلام موجر و ارائه مستندات مربوطه نسبت به پرداخت جرائم رانندگی اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت و دوبرابر شدن جرائم مستاجر مکلف به پرداخت جریمه متعلقه نیز می باشد.

 • کلیه اقدامات تعمیر و نگهداری و بازدید و سرویسهای دوره ای به عهده موجر بوده و هزینه کلیه تعمیرات و سرویسها توسط موجر پرداخت می گردد، لذا مستاجر بدون هماهنگی موجر حق انجام هیچگونه تعمیر یا سرویس خودرو را ندارد. در صورت عدم هماهنگی با موجر وجهی بابت تعمیرات پرداخت نخواهد شد

 • در صورت عدم دسترسی موجر به خودرو جهت انجام تعمیرات و سرویس، مستاجر موظف است به محض اعلام موجر در مدت انتفاع، نسبت به انجام تعمیرات و سرویس اقدام نماید. در غیر این صورت ضامن جبران خسارتهای احتمالی عدم سرویس به موقع خواهد بود.مستاجر موظف است هر 20 روز، خودرو را جهت بررسی سلامت به رویت موجر برساند.

 • مورد اجاره مجهز به دستگاه ردیاب و حسگر رانندگی می باشد. در صورت رانندگی نا مناسب اعم از ترمز و پیچش شدید، شتاب و سرعت غیر مجاز ، موارد در سیستم مرکزی ثبت و علاوه بر ابطال امتیاز و با توجه به یکپارچگی سیستم ها، مستاجر وارد لیست سیاه گردیده و از سایر شرکتهای اجاره خودرو نیز امکان دریافت خدمات نخواهد داشت.

 • 20. خودرو مورد اجاره دارای بیمه شخص ثالث می باشد. مستاجر از پوششهای بیمه شخص ثالث مطابق قوانین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می باشد. در صورت استفاده از بیمه در هنگام بروز حادثه مبلغ 500.000 تومان بابت از بین رفتن تخفیف های بیمه از مستاجر دریافت می گردد. 21. چنانچه وجه دریافتی از بیمه، خسارت وارده را جبران ننماید مابه التفاوت از مستاجر دریافت می گردد.

 • درصورت نیاز به تمدید قرارداد، مستاجر می بایست تائیدیه موجر را حداکثر 24 ساعت قبل از پایان زمان اجاره اخذ نماید. در غیر اینصورت موظف به استرداد خودرو در پایان زمان اجاره می باشد. قیمت روزهای تمدید همانند یک رزرو جدید در بازه تمدید خواهد بود.

 • از مشتری انتظار می رود که با آرامش و احتیاط رانندگی کند، در صورت گزارش سیستم ناوبری مبنی بر رفتار پر خطر راننده، ودیعه جریمه رانندگی به تشخیص کارشناسان سیستم ناواران افزایش خواهد یافت.

 • در تمام مواردی که از طرف مشتری هزینه ای به شرکت تحمیل گردد (مشکلات قانونی، گم کردن مدارک یا متعلقات خودرو و ...) هزینه های مربوطه به طور کامل بر عهده مشتری می باشد.

 • در صورت مفقود شدن کارت خودرو، بیمه و کارت سوخت خودرو در هنگام استرداد مبلغ 5 میلیون ریال برای هر یک از مدارک به عنوان جریمه هزینه پیگیری صدور المثنی از مشتری دریافت می گردد.

 • با توجه به نتایج سیستم ناوبری، چنانچه خودروی در اختیار شما با سرعت بیش از سرعت قانونی جاده ها حرکت نموده باشد، پس از بازگشت تا مبلغ 3,000,000 تومان بابت جریمه های احتمالی از مبلغ ودیعه به مدت دو ماه نگهداری خواهد شد. همچنین برای سرعت های خطرناک (بالای 150 کیلومتر در ساعت) مبلغ 800,000 تومان بابت بازدید کلی خودرو اخذ می گردد.

 • در صورت کنسلی تا قبل از 72 ساعت به زمان شروع اجاره 42,000 تومان، و بعد از آن تا قبل از 24 ساعت 105,000 تومان، و بعد از آن 210,000 تومان کسر می گردد.

 • در صورت عدم مراجعه تا حداکثر 3 ساعت پس از زمان تحویل خودرو مبلغ 420,000 تومان به حساب بدهکاری مستاجر منظور گردیده و این موضوع در سوابق ایشان لحاظ خواهد شد.

 • در صورت تاخیر در استرداد خودرو تا 4 ساعت، به ازای هر ساعت 63,000 تومان و بیش از آن به صورت روزانه و هر روز 504,000 تومان محاسبه می گردد.

 • مشتری حداکثر تا 10 روز بعد از استرداد خودرو می تواند از طریق پنل کاربری خود درخواست فاکتور رسمی نماید، بدیهی است بعد از این زمان، سیستم قادر به ارائه فاکتور رسمی نمی باشد.

 • این قرارداد در راستای مواد 468 تا 502 قانون مدنی و مواد و احکام مربوط به امانت تنظیم و به امضای طرفین رسیده است.

 • طرفین توافق نمودند در صورت عدم انجام تعهدات توسط مستاجر، موجر بدون مراجعه به مستاجر نسبت به استیفای طلب خود از محل ضمانت مستاجر اقدام و راساً نسبت به استرداد مورد اجاره اقدام و مستاجر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. بدیهی است مستاجر موظف به پرداخت کلیه هزینه های مربوطه می باشد.

 • توافق گردید در صورت بروز هرگونه اختلاف که ناشی از این قرارداد باشد بدون مراجعه به مراجع قضایی به داور مرضی الطرفین مراجعه نموده و حل اختلاف نمایند. و رای داور برای طرفین فصل الخطاب و لازم الاتباع می باشد. طرفین ضمن این قرارداد آقای سید حامد هندی به کد ملی 0069341443 را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند.همچنین مقرر گردید با مراجعه هر یک از طرفین به داور ایشان اقدام به صدور رای داوری نموده و کلیه اوراق من جمله رای داوری به صورت شفاهی،یا تلفنی و یا فکس و یا ایمیل و یا واتس آپ با دو تیک خاکستری به شماره معرفی شده مستاجر در قرارداد و یا به هر طریق دیگر که داور مقتضی بداند به طرفین ابلاغ نماید. رای داوری غیر قابل اعتراض بوده و پس از صدور قابل اجرا می باشد، ولو با درخواست ابطال رای داور از طرف محکوم علیه. ضمنا برای اجرای رای داوری دادگاه های حقوقی شهر تهران، صالح به رسیدگی خواهند بود.

 • تبصره:درخواست صدور رای داوری مستند به این ماده حق شکایت کیفری را از موجر ساقط نمی نماید.

 • محل انعقاد این قرارداد شعبه شرکت آرنیکا مهر کیش در شهر تهران شهرک اکباتان می باشد.