اجاره خودرو در شیراز

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
رنو لوگان دنده ای
%39 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل زندیه شیراز
روزانه
270,000 162,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 106,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
رنو لوگان دنده ای
%40 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل زندیه شیراز
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
350,000 210,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 137,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
ساندرو اتومات
%39 تخفیف

ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل زندیه شیراز
روزانه
321,000 193,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 126,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
ساندرو اتومات
%39 تخفیف

ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل زندیه شیراز
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
417,000 250,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 163,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سراتو آپشنال
%31 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل زندیه شیراز
روزانه
422,000 291,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 190,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سراتو آپشنال
%31 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل زندیه شیراز
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
546,000 376,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 245,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سورنتو
%28 تخفیف

کیا سورنتو

(در حد صفر)
هتل زندیه شیراز
روزانه
1,431,000 1,030,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 670,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کیا سورنتو
%28 تخفیف

کیا سورنتو

(در حد صفر)
هتل زندیه شیراز
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
1,861,000 1,339,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 871,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا هایس
%40 تخفیف

تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل زندیه شیراز
روزانه
1,610,000 966,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 628,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا هایس
%40 تخفیف

تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل زندیه شیراز
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,037,000 1,222,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 794,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو