اجاره خودرو در شیراز

svg
رانندگی خود را به چالش بکشید و در صورت تایید شرایط زیر 50% درصد مبلغ کل اجاره خودرو را از باشگاه رانندگان خوب ناواران پس بگیرید.
 • عدم تخلف رانندگی و جريمه در مدت زمان در اختيار داشتن خودرو
 • استفاده و نگهداري درست از خودرو (پاکیزگی و عدم استعمال دخانيات و . . . .)
 • رعايت موازين و بندهای قرارداد اجاره
 • عدم خسارت فنی و ظاهری در طول مدت اجاره
 • پرداخت به موقع هزينه اجاره و ودايع
عودت مبلغ دو هفته پس از بازگشت خودرو و بررسی جرائم رانندگی انجام میگیرد.
اجاره پرادو در شیراز

تویوتا پرادو

27% تخفیف

 • 7 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
در صورت رزرو یک ماهه قیمت روزانه به ملبغ 8,267,000 کاهش پیدا می‌کند.
قیمت روزانه
13,373,000
10,019,000 تومان
جمع پرداختی (با مالیات)
70,136,000 تومان
عودت به رانندگان خوب
35,068,000 تومان
اجاره سورنتو در شیراز

کیا سورنتو

44% تخفیف

 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
در صورت رزرو یک ماهه قیمت روزانه به ملبغ 4,609,000 کاهش پیدا می‌کند.
قیمت روزانه
9,452,000
5,586,000 تومان
جمع پرداختی (با مالیات)
39,102,000 تومان
عودت به رانندگان خوب
19,551,000 تومان
فقط تحویل و عودت در تهران
اجاره تیگو در شیراز

تیگو 8 پرو مکس

36% تخفیف

 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
 • صفر کیلومتر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
در صورت رزرو یک ماهه قیمت روزانه به ملبغ 4,050,000 کاهش پیدا می‌کند.
قیمت روزانه
7,363,000
4,908,000 تومان
جمع پرداختی (با مالیات)
34,358,000 تومان
عودت به رانندگان خوب
17,179,000 تومان
اجاره اکسنت در شیراز

هیوندای اکسنت

43% تخفیف

 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
در صورت رزرو یک ماهه قیمت روزانه به ملبغ 1,695,000 کاهش پیدا می‌کند.
قیمت روزانه
3,416,000
2,055,000 تومان
جمع پرداختی (با مالیات)
14,382,000 تومان
عودت به رانندگان خوب
7,191,000 تومان
اجاره ساندرو در شیراز

ساندرو اتومات

18% تخفیف

 • 5 نفر
 • 1 چمدان بزرگ یا 2 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
در صورت رزرو یک ماهه قیمت روزانه به ملبغ 1,190,000 کاهش پیدا می‌کند.
قیمت روزانه
1,725,000
1,443,000 تومان
جمع پرداختی (با مالیات)
10,098,000 تومان
عودت به رانندگان خوب
5,049,000 تومان
اجاره سراتو در شیراز

کیا سراتو آپشنال

42% تخفیف

 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
در صورت رزرو یک ماهه قیمت روزانه به ملبغ 2,072,000 کاهش پیدا می‌کند.
قیمت روزانه
4,120,000
2,511,000 تومان
جمع پرداختی (با مالیات)
17,578,000 تومان
عودت به رانندگان خوب
8,789,000 تومان