اجاره خودرو در کیش

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
کیا سراتو 2017
%16 تخفیف
مبلغ ودیعه از 1,000,000 تومان

کیا سراتو 2017

فرودگاه کیش
روزانه
550,000 459,000 تومان
مبلغ ودیعه از 1,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 413,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 4 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
هیوندا وراکروز (هفت نفره)
%14 تخفیف
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان

هیوندا وراکروز (هفت نفره)

فرودگاه کیش
روزانه
642,000 550,000 تومان
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 459,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
نیسان جوک
%16 تخفیف
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان

نیسان جوک

فرودگاه کیش
روزانه
550,000 459,000 تومان
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 413,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 5 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کیا اسپرتیج 2018
%12 تخفیف
مبلغ ودیعه از 3,000,000 تومان

کیا اسپرتیج 2018

فرودگاه کیش
روزانه
734,000 642,000 تومان
مبلغ ودیعه از 3,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 550,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کیا اسپرتیج 2017
%15 تخفیف
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان

کیا اسپرتیج 2017

فرودگاه کیش
روزانه
596,000 505,000 تومان
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 459,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 5 چمدان کوچک
درخواست رزرو
هیوندا توسان
%12 تخفیف
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان

هیوندا توسان

فرودگاه کیش
روزانه
734,000 642,000 تومان
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 550,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کادیلاک اسکالاید
%12 تخفیف
مبلغ ودیعه از 4,000,000 تومان

کادیلاک اسکالاید

فرودگاه کیش
روزانه
1,468,000 1,284,000 تومان
مبلغ ودیعه از 4,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 1,101,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
شولت کامارو کروک
%7 تخفیف
مبلغ ودیعه از 3,000,000 تومان

شولت کامارو کروک

فرودگاه کیش
روزانه
1,193,000 1,101,000 تومان
مبلغ ودیعه از 3,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 963,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 2 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو
دوج شارجر2014
%9 تخفیف
مبلغ ودیعه از 3,000,000 تومان

دوج شارجر2014

فرودگاه کیش
روزانه
917,000 826,000 تومان
مبلغ ودیعه از 3,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 734,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 4 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
هیوندای اکسنت
%10 تخفیف
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان

هیوندای اکسنت

فرودگاه کیش
روزانه
459,000 413,000 تومان
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 367,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 4 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو