اجاره خودرو در کیش

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
تویوتا فوچونر 2017
%37 تخفیف

تویوتا فوچونر 2017

فرودگاه کیش
روزانه
1,101,000 688,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 596,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
هیوندا وراکروز (هفت نفره)
%39 تخفیف

هیوندا وراکروز (هفت نفره)

فرودگاه کیش
روزانه
688,000 413,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 321,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
نیسان جوک
%30 تخفیف

نیسان جوک

فرودگاه کیش
روزانه
459,000 321,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 229,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 5 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کیا اسپرتیج 2018
%39 تخفیف

کیا اسپرتیج 2018

فرودگاه کیش
روزانه
688,000 413,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 321,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کادیلاک اسکالاید
%29 تخفیف

کادیلاک اسکالاید

فرودگاه کیش
روزانه
1,560,000 1,101,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 917,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
فورد موستانگ کروک2016
%33 تخفیف

فورد موستانگ کروک2016

فرودگاه کیش
روزانه
1,651,000 1,101,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 917,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 4 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو
دوج شارجر2014
%39 تخفیف

دوج شارجر2014

فرودگاه کیش
روزانه
917,000 550,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 413,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 4 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
هیوندای اکسنت
%25 تخفیف

هیوندای اکسنت

فرودگاه کیش
روزانه
367,000 275,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 229,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 4 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو