اجاره خودرو در کیش

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
رنو داستر
%18 تخفیف
مبلغ ودیعه از 3,000,000 تومان

رنو داستر

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
505,000 413,000 تومان
مبلغ ودیعه از 3,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 349,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
نیسان جوک
%8 تخفیف
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان

نیسان جوک

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
550,000 505,000 تومان
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 459,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 5 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کیا اسپرتیج طرح جدید
%6 تخفیف
مبلغ ودیعه از 3,000,000 تومان

کیا اسپرتیج طرح جدید

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
734,000 688,000 تومان
مبلغ ودیعه از 3,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 596,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کیا اسپرتیج طرح قدیم
%7 تخفیف
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان

کیا اسپرتیج طرح قدیم

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
596,000 550,000 تومان
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 505,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 5 چمدان کوچک
درخواست رزرو
هیوندا توسان
%6 تخفیف
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان

هیوندا توسان

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
734,000 688,000 تومان
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 596,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کادیلاک اسکالاید
%9 تخفیف
مبلغ ودیعه از 6,000,000 تومان

کادیلاک اسکالاید

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
1,835,000 1,651,000 تومان
مبلغ ودیعه از 6,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 1,468,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
پاجرو 2015
%9 تخفیف
مبلغ ودیعه از 6,000,000 تومان

پاجرو 2015

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
917,000 826,000 تومان
مبلغ ودیعه از 6,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 734,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
شولت کامارو کروک
%8 تخفیف
مبلغ ودیعه از 6,000,000 تومان

شولت کامارو کروک

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
1,606,000 1,468,000 تومان
مبلغ ودیعه از 6,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 1,330,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 2 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو
دوج شارجر2014
%11 تخفیف
مبلغ ودیعه از 6,000,000 تومان

دوج شارجر2014

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
1,239,000 1,101,000 تومان
مبلغ ودیعه از 6,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 1,009,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 4 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
هیوندای اکسنت
%8 تخفیف
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان

هیوندای اکسنت

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
550,000 505,000 تومان
مبلغ ودیعه از 2,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 459,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 4 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو