اجاره خودرو در کیش

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
هیوندای اکسنت
%22 تخفیف
مبلغ ودیعه از 4,000,000 تومان

هیوندای اکسنت

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
1,009,000 780,000 تومان
مبلغ ودیعه از 4,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 688,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 4 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
کیا سراتو 2017
%24 تخفیف
مبلغ ودیعه از 4,000,000 تومان

کیا سراتو 2017

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
1,101,000 826,000 تومان
مبلغ ودیعه از 4,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 688,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 4 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
نیسان جوک
%22 تخفیف
مبلغ ودیعه از 4,000,000 تومان

نیسان جوک

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
1,009,000 780,000 تومان
مبلغ ودیعه از 4,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 688,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 5 چمدان کوچک
هیوندای ولستر 2015
%18 تخفیف
مبلغ ودیعه از 6,000,000 تومان

هیوندای ولستر 2015

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
1,009,000 826,000 تومان
مبلغ ودیعه از 6,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 734,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 4 نفر
 • 1 چمدان بزرگ یا 2 چمدان کوچک
کیا اسپرتیج طرح جدید
%20 تخفیف
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

کیا اسپرتیج طرح جدید

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
1,376,000 1,101,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 826,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
کیا اسپرتیج طرح قدیم
%24 تخفیف
مبلغ ودیعه از 4,000,000 تومان

کیا اسپرتیج طرح قدیم

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
1,101,000 826,000 تومان
مبلغ ودیعه از 4,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 688,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 5 چمدان کوچک
هیوندا توسان
%20 تخفیف
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

هیوندا توسان

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
1,376,000 1,101,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 826,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
شورلت کامارو کروک
%12 تخفیف
مبلغ ودیعه از 9,000,000 تومان

شورلت کامارو کروک

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
3,670,000 3,211,000 تومان
مبلغ ودیعه از 9,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 2,752,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 2 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
دوج شارجر2014
%20 تخفیف
مبلغ ودیعه از 9,000,000 تومان

دوج شارجر2014

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
2,294,000 1,835,000 تومان
مبلغ ودیعه از 9,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 15,596,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 4 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
تویوتا آوالون 2015
%14 تخفیف
مبلغ ودیعه از 11,000,000 تومان

تویوتا آوالون 2015

فرودگاه کیش
قیمت روزانه
1,927,000 1,651,000 تومان
مبلغ ودیعه از 11,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 1,468,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک