اجاره خودرو در کیش

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
رنو داستر
%9 تخفیف

رنو داستر

فرودگاه کیش
روزانه
275,000 250,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 213,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
نیسان ایکستریل
%9 تخفیف

نیسان ایکستریل

فرودگاه کیش
روزانه
440,000 400,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 339,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا اف جی
%9 تخفیف

تویوتا اف جی

فرودگاه کیش
روزانه
826,000 750,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 637,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
هیوندا وراکروز (هفت نفره)
%9 تخفیف

هیوندا وراکروز (هفت نفره)

فرودگاه کیش
روزانه
495,000 450,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 383,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
هیوندا توسان
%9 تخفیف

هیوندا توسان

فرودگاه کیش
روزانه
385,000 349,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 297,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کادیلاک اسکالاید
%8 تخفیف

کادیلاک اسکالاید

فرودگاه کیش
روزانه
1,422,000 1,300,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 1,101,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
شولت کامارو کروک
%9 تخفیف

شولت کامارو کروک

فرودگاه کیش
روزانه
881,000 800,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 680,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 2 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو
دوج شارجر2014
%9 تخفیف

دوج شارجر2014

فرودگاه کیش
روزانه
550,000 500,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 425,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 4 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
فورد ایج
%9 تخفیف

فورد ایج

فرودگاه کیش
روزانه
440,000 400,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 13 روز، قیمت روزانه به 339,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو