اجاره خودرو در تبریز

خودرو جدید ناوگان ناواران

تیگو 8 پرو مکس

مشابه صفر
تیگو
اجاره ساندرو در تبریز

ساندرو اتومات

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 1 چمدان بزرگ یا 2 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 18% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 1,364,000 1,140,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 941,000 تومان
اجاره سورنتو در تبریز

کیا سورنتو

مشابه صفر
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 38% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 7,529,000 4,853,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 4,004,000 تومان
اجاره اکسنت در تبریز

هیوندای اکسنت

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 42% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 3,257,000 1,985,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 1,638,000 تومان
اجاره سراتو در تبریز

کیا سراتو آپشنال

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 47% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 3,289,000 1,853,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 1,529,000 تومان
اجاره تیگو در تبریز

تیگو 8 پرو مکس

صفر کیلومتر
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
 • صفر کیلومتر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مدل 1402
 • صفر کیلومتر
 • 36% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 7,114,000 4,742,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 3,913,000 تومان
اجاره پرادو در تبریز

تویوتا پرادو

مشابه صفر
 • 7 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 27% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 11,629,000 8,713,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 7,189,000 تومان
اجاره فیدلیتی در تبریز

فیدلیتی

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 39% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 6,543,000 4,191,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 3,458,000 تومان
فقط تحویل و عودت در تهران