دانلود اپلیکیشن اجاره خودرو

اجاره خودرو در تبریز

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
اجاره لوگان در تبریز
%15 تخفیف
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
قیمت روزانه
596,000 505,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 433,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره لوگان در تبریز
%13 تخفیف
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
بدون محدودیت کیلومتر
قیمت روزانه
861,000 745,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 640,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره ساندرو در تبریز
%16 تخفیف
مبلغ ودیعه از 7,000,000 تومان

ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
قیمت روزانه
798,000 670,000 تومان
مبلغ ودیعه از 7,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 568,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 1 چمدان بزرگ یا 2 چمدان کوچک
اجاره ساندرو در تبریز
%48 تخفیف
مبلغ ودیعه از 7,000,000 تومان

ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
بدون محدودیت کیلومتر
قیمت روزانه
1,587,000 823,000 تومان
مبلغ ودیعه از 7,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 694,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 1 چمدان بزرگ یا 2 چمدان کوچک
اجاره سراتو در تبریز
%25 تخفیف
مبلغ ودیعه از 12,000,000 تومان

کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
قیمت روزانه
1,468,000 1,101,000 تومان
مبلغ ودیعه از 12,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 936,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره سراتو در تبریز
%15 تخفیف
مبلغ ودیعه از 12,000,000 تومان

کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
بدون محدودیت کیلومتر
قیمت روزانه
1,798,000 1,514,000 تومان
مبلغ ودیعه از 12,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,287,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره پرشیاط در تبریز
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

پارس ال ایکس نوک مدادی

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
مدل 1401
قیمت روزانه
654,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 556,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره پرشیاط در تبریز
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

پارس ال ایکس نوک مدادی

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
مدل 1401 بدون محدودیت
قیمت روزانه
963,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 819,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره پرشیا در تبریز
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

پژو پارس LX

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
مدل 1401
قیمت روزانه
654,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 556,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره پرشیا در تبریز
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

پژو پارس LX

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
مدل 1401 بدون محدودیت کیلومتر
قیمت روزانه
963,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 819,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره سورنتو در تبریز
%29 تخفیف
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان

کیا سورنتو

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
قیمت روزانه
3,303,000 2,332,000 تومان
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 2,131,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
اجاره سورنتو در تبریز
%23 تخفیف
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان

کیا سورنتو

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
بدون محدودیت کیلومتر
قیمت روزانه
4,404,000 3,376,000 تومان
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 2,921,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
اجاره هایس در تبریز
%25 تخفیف
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان

تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
قیمت روزانه
3,303,000 2,468,000 تومان
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 2,097,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
اجاره هایس در تبریز
%18 تخفیف
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان

تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
بدون محدودیت کیلومتر
قیمت روزانه
4,404,000 3,575,000 تومان
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 3,061,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
اجاره فیدلیتی در تبریز
%45 تخفیف
مبلغ ودیعه از 20,000,000 تومان

فیدلیتی

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
قیمت روزانه
3,303,000 1,796,000 تومان
مبلغ ودیعه از 20,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,527,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
اجاره فیدلیتی در تبریز
%45 تخفیف
مبلغ ودیعه از 20,000,000 تومان

فیدلیتی

(در حد صفر)
هتل پارس تبریز
بدون محدودیت کیلومتر
قیمت روزانه
4,404,000 2,412,000 تومان
مبلغ ودیعه از 20,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 2,050,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز