اجاره خودرو در یزد

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
فروش ویژه نوروزی رنو لوگان دنده ای
%28 تخفیف

فروش ویژه نوروزی رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل داد یزد
در فروش ویژه نوروز ، تمدید رزرو حداقل 24 ساعت قبل از پایان رزرو و در صورت امکان ، مقدور میباشد
روزانه
449,000 321,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 209,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
فروش ویژه نوروزی رنو لوگان دنده ای بدون محدودیت کیلومتر
%28 تخفیف

فروش ویژه نوروزی رنو لوگان دنده ای بدون محدودیت کیلومتر

(در حد صفر)
هتل داد یزد
در فروش ویژه نوروز ، تمدید رزرو حداقل 24 ساعت قبل از پایان رزرو و در صورت امکان ، مقدور میباشد
روزانه
583,000 417,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 272,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
فروش ویژه نوروزی ساندرو اتومات
%35 تخفیف

فروش ویژه نوروزی ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل داد یزد
در فروش ویژه نوروز ، تمدید رزرو حداقل 24 ساعت قبل از پایان رزرو و در صورت امکان ، مقدور میباشد
روزانه
557,000 359,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 234,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
فروش ویژه نوروزی ساندرو اتومات بدون محدودیت کیلومتر
%35 تخفیف

فروش ویژه نوروزی ساندرو اتومات بدون محدودیت کیلومتر

(در حد صفر)
هتل داد یزد
در فروش ویژه نوروز ، تمدید رزرو حداقل 24 ساعت قبل از پایان رزرو و در صورت امکان ، مقدور میباشد
روزانه
724,000 465,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 303,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
فروش ویژه نوروزی کیا سراتو آپشنال
%30 تخفیف

فروش ویژه نوروزی کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل داد یزد
در فروش ویژه نوروز ، تمدید رزرو حداقل 24 ساعت قبل از پایان رزرو و در صورت امکان ، مقدور میباشد
روزانه
864,000 596,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 388,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
فروش ویژه نوروزی کیا سراتو آپشنال بدون محدودیت کیلومتر
%28 تخفیف

فروش ویژه نوروزی کیا سراتو آپشنال بدون محدودیت کیلومتر

(در حد صفر)
هتل داد یزد
در فروش ویژه نوروز ، تمدید رزرو حداقل 24 ساعت قبل از پایان رزرو و در صورت امکان ، مقدور میباشد
روزانه
1,085,000 774,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 504,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
فروش ویژه نوروزی سورنتو
%27 تخفیف

فروش ویژه نوروزی سورنتو

(در حد صفر)
هتل داد یزد
در فروش ویژه نوروز ، تمدید رزرو حداقل 24 ساعت قبل از پایان رزرو و در صورت امکان ، مقدور میباشد
روزانه
2,490,000 1,806,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,174,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
فروش ویژه نوروزی سورنتو بدون محدودیت کیلومتر
%28 تخفیف

فروش ویژه نوروزی سورنتو بدون محدودیت کیلومتر

(در حد صفر)
هتل داد یزد
در فروش ویژه نوروز ، تمدید رزرو حداقل 24 ساعت قبل از پایان رزرو و در صورت امکان ، مقدور میباشد
روزانه
3,287,000 2,349,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,527,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
فروش ویژه نوروزی تویوتا هایس
%39 تخفیف

فروش ویژه نوروزی تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل داد یزد
در فروش ویژه نوروز ، تمدید رزرو حداقل 24 ساعت قبل از پایان رزرو و در صورت امکان ، مقدور میباشد
روزانه
2,310,000 1,388,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 903,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
فروش ویژه نوروزی تویوتا هایس بدون محدودیت
%39 تخفیف

فروش ویژه نوروزی تویوتا هایس بدون محدودیت

(در حد صفر)
هتل داد یزد
در فروش ویژه نوروز ، تمدید رزرو حداقل 24 ساعت قبل از پایان رزرو و در صورت امکان ، مقدور میباشد
روزانه
2,928,000 1,757,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,142,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز