اجاره خودرو در یزد

خودرو جدید ناوگان ناواران

تیگو 8 پرو مکس

مشابه صفر
تیگو
اجاره سورنتو در یزد

کیا سورنتو

مشابه صفر
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 40% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 7,529,000 4,765,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 4,044,000 تومان
فقط تحویل و عودت در تهران
اجاره ساندرو در یزد

ساندرو اتومات

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 1 چمدان بزرگ یا 2 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 20% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 1,364,000 1,120,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 950,000 تومان
اجاره سراتو در یزد

کیا سراتو آپشنال

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 47% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 3,289,000 1,853,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 1,529,000 تومان
اجاره فیدلیتی در یزد

فیدلیتی

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 40% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 6,543,000 4,115,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 3,492,000 تومان
فقط تحویل و عودت در تهران