اجاره خودرو در مشهد

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
اجاره لوگان در مشهد
%20 تخفیف
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

رنو لوگان دنده ای

مشابه صفر
هتل هما 2 مشهد
حداقل قیمت روزانه
429,000 تومان (برای بازه یک ماهه)
قیمت روزانه برای بازه درخواستی شما
596,000 546,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره پرشیا در مشهد
%17 تخفیف
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

پژو پارس LX

مشابه صفر
هتل هما 2 مشهد
مدل 1401
حداقل قیمت روزانه
444,000 تومان (برای بازه یک ماهه)
قیمت روزانه برای بازه درخواستی شما
596,000 566,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره ساندرو در مشهد
%21 تخفیف
مبلغ ودیعه از 7,000,000 تومان

ساندرو اتومات

مشابه صفر
هتل هما 2 مشهد
حداقل قیمت روزانه
569,000 تومان (برای بازه یک ماهه)
قیمت روزانه برای بازه درخواستی شما
798,000 725,000 تومان
مبلغ ودیعه از 7,000,000 تومان
 • 5 نفر
 • 1 چمدان بزرگ یا 2 چمدان کوچک
اجاره سراتو در مشهد
%29 تخفیف
مبلغ ودیعه از 12,000,000 تومان

کیا سراتو آپشنال

مشابه صفر
هتل هما 2 مشهد
حداقل قیمت روزانه
936,000 تومان (برای بازه یک ماهه)
قیمت روزانه برای بازه درخواستی شما
1,468,000 1,192,000 تومان
مبلغ ودیعه از 12,000,000 تومان
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره سورنتو در مشهد
%33 تخفیف
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان

کیا سورنتو

مشابه صفر
هتل هما 2 مشهد
حداقل قیمت روزانه
1,982,000 تومان (برای بازه یک ماهه)
قیمت روزانه برای بازه درخواستی شما
3,303,000 2,525,000 تومان
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
فقط تحویل و عودت در تهران
اجاره هایس در مشهد
%33 تخفیف
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان

تویوتا هایس

مشابه صفر
هتل هما 2 مشهد
حداقل قیمت روزانه
1,982,000 تومان (برای بازه یک ماهه)
قیمت روزانه برای بازه درخواستی شما
3,303,000 2,525,000 تومان
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
فقط تحویل و عودت در تهران
اجاره فیدلیتی در مشهد
%48 تخفیف
مبلغ ودیعه از 20,000,000 تومان

فیدلیتی

مشابه صفر
هتل هما 2 مشهد
حداقل قیمت روزانه
1,527,000 تومان (برای بازه یک ماهه)
قیمت روزانه برای بازه درخواستی شما
3,303,000 1,945,000 تومان
مبلغ ودیعه از 20,000,000 تومان
 • 5 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
فقط تحویل و عودت در تهران