اجاره خودرو در مشهد

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
رنو لوگان دنده ای
%27 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل هما 2 مشهد
روزانه
338,000 243,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 159,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
رنو لوگان دنده ای
%28 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل هما 2 مشهد
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
438,000 315,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 205,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
ساندرو اتومات
%21 تخفیف

ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل هما 2 مشهد
روزانه
484,000 381,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 248,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
ساندرو اتومات
%21 تخفیف

ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل هما 2 مشهد
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
629,000 494,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 322,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سراتو آپشنال
%24 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل هما 2 مشهد
روزانه
751,000 571,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 372,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سراتو آپشنال
%21 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل هما 2 مشهد
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
943,000 740,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 482,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سورنتو
%20 تخفیف

کیا سورنتو

(در حد صفر)
هتل هما 2 مشهد
روزانه
2,165,000 1,728,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,123,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کیا سورنتو
%21 تخفیف

کیا سورنتو

(در حد صفر)
هتل هما 2 مشهد
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,859,000 2,247,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,461,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا هایس
%33 تخفیف

تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل هما 2 مشهد
روزانه
2,009,000 1,328,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 864,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 10 روز
تویوتا هایس
%33 تخفیف

تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل هما 2 مشهد
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,546,000 1,681,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,093,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 10 روز