اجاره خودرو در کرمانشاه

خودرو جدید ناوگان ناواران

تیگو 8 پرو مکس

مشابه صفر
تیگو
اجاره سورنتو در کرمانشاه

کیا سورنتو

مشابه صفر
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 44% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 8,593,000 5,078,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 4,190,000 تومان
فقط تحویل و عودت در تهران
اجاره اکسنت در کرمانشاه

هیوندای اکسنت

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 42% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 3,746,000 2,283,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 1,884,000 تومان
اجاره سراتو در کرمانشاه

کیا سراتو آپشنال

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 42% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 3,746,000 2,283,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 1,884,000 تومان
اجاره پرادو در کرمانشاه

تویوتا پرادو

مشابه صفر
 • 7 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 27% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 13,373,000 10,019,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 8,267,000 تومان
اجاره تیگو در کرمانشاه

تیگو 8 پرو مکس

صفر کیلومتر
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
 • صفر کیلومتر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مدل 1402
 • صفر کیلومتر
 • 36% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 8,181,000 5,454,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 4,500,000 تومان
اجاره ساندرو در کرمانشاه

ساندرو اتومات

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 1 چمدان بزرگ یا 2 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 18% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 1,568,000 1,311,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 1,082,000 تومان