اجاره خودرو در کرمانشاه

خودرو جدید ناوگان ناواران

تیگو 8 پرو مکس

مشابه صفر
تیگو
اجاره پرشیا در کرمانشاه

پژو پارس LX

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مدل 1401
 • مشابه صفر
 • 17% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 1,262,000 1,067,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 896,000 تومان
اجاره ساندرو در کرمانشاه

ساندرو اتومات

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 1 چمدان بزرگ یا 2 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 20% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 1,364,000 1,120,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 950,000 تومان
اجاره سورنتو در کرمانشاه

کیا سورنتو

مشابه صفر
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 40% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 7,529,000 4,765,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 4,044,000 تومان
فقط تحویل و عودت در تهران
اجاره اکسنت در کرمانشاه

هیوندای اکسنت

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 42% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 3,257,000 1,985,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 1,638,000 تومان
اجاره سراتو در کرمانشاه

کیا سراتو آپشنال

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 47% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 3,289,000 1,853,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 1,529,000 تومان
اجاره تیگو در کرمانشاه

تیگو 8 پرو مکس

صفر کیلومتر
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
 • صفر کیلومتر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مدل 1402
 • صفر کیلومتر
 • 37% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 7,114,000 4,656,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 3,952,000 تومان
اجاره پرادو در کرمانشاه

تویوتا پرادو

مشابه صفر
 • 7 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 29% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 11,629,000 8,555,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 7,260,000 تومان
اجاره فیدلیتی در کرمانشاه

فیدلیتی

مشابه صفر
 • 5 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
 • مشابه صفر
 • با محدودیت پیمایش 1,806 کیلومتر در 7 روز
 • مشابه صفر
 • 40% تخفیف
قیمت درخواستی برای بازه درخواستی شما 6,543,000 4,115,000 تومان
حداقل قیمت روزانه (برای بازه یک ماهه) 3,492,000 تومان
فقط تحویل و عودت در تهران