اجاره خودرو در کرمانشاه

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
رنو لوگان دنده ای
%50 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

هتل پارسیان کرمانشاه
روزانه
270,000 135,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 88,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
رنو لوگان دنده ای
%50 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

هتل پارسیان کرمانشاه
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
350,000 175,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 115,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
ساندرو اتومات
%50 تخفیف

ساندرو اتومات

هتل پارسیان کرمانشاه
روزانه
321,000 161,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 105,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
ساندرو اتومات
%49 تخفیف

ساندرو اتومات

هتل پارسیان کرمانشاه
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
417,000 209,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 137,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سراتو آپشنال
%50 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

هتل پارسیان کرمانشاه
روزانه
422,000 211,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 138,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سراتو آپشنال
%49 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

هتل پارسیان کرمانشاه
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
546,000 273,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 178,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سورنتو
%50 تخفیف

کیا سورنتو

هتل پارسیان کرمانشاه
روزانه
1,431,000 716,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 465,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کیا سورنتو
%50 تخفیف

کیا سورنتو

هتل پارسیان کرمانشاه
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
1,861,000 930,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 606,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
پرادو
%50 تخفیف

پرادو

هتل پارسیان کرمانشاه
روزانه
1,651,000 826,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 537,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
پرادو
%50 تخفیف

پرادو

هتل پارسیان کرمانشاه
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,147,000 1,073,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 698,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا هایس
%49 تخفیف

تویوتا هایس

هتل پارسیان کرمانشاه
روزانه
1,610,000 806,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 524,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا هایس
%49 تخفیف

تویوتا هایس

هتل پارسیان کرمانشاه
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,037,000 1,018,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 662,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو