اجاره خودرو در تهران

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
رنو لوگان دنده ای
%27 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
فرودگاه مهرآباد تهران
روزانه
338,000 243,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 159,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
رنو لوگان دنده ای
%28 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
فرودگاه مهرآباد تهران
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
438,000 315,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 205,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
ساندرو اتومات
%21 تخفیف

ساندرو اتومات

(در حد صفر)
فرودگاه مهرآباد تهران
روزانه
484,000 381,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 248,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
ساندرو اتومات
%21 تخفیف

ساندرو اتومات

(در حد صفر)
فرودگاه مهرآباد تهران
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
629,000 494,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 322,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سراتو آپشنال
%24 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
فرودگاه مهرآباد تهران
روزانه
751,000 571,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 372,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سراتو آپشنال
%21 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
فرودگاه مهرآباد تهران
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
943,000 740,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 482,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سورنتو
%20 تخفیف

کیا سورنتو

(در حد صفر)
فرودگاه مهرآباد تهران
روزانه
2,165,000 1,728,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,123,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کیا سورنتو
%21 تخفیف

کیا سورنتو

(در حد صفر)
فرودگاه مهرآباد تهران
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,859,000 2,247,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,461,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا هایس
%33 تخفیف

تویوتا هایس

(در حد صفر)
فرودگاه مهرآباد تهران
روزانه
2,009,000 1,328,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 864,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 10 روز
تویوتا هایس
%33 تخفیف

تویوتا هایس

(در حد صفر)
فرودگاه مهرآباد تهران
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,546,000 1,681,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,093,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 10 روز