اجاره خودرو در کرمان

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
اجاره پرشیا در کرمان
%17 تخفیف
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

پژو پارس LX

مشابه صفر
هتل پارس کرمان
مدل 1401
حداقل قیمت روزانه
444,000 تومان (برای بازه یک ماهه)
قیمت روزانه برای بازه درخواستی شما
596,000 566,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره لوگان در کرمان
%20 تخفیف
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

رنو لوگان دنده ای

مشابه صفر
هتل پارس کرمان
حداقل قیمت روزانه
429,000 تومان (برای بازه یک ماهه)
قیمت روزانه برای بازه درخواستی شما
596,000 546,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره ساندرو در کرمان
%21 تخفیف
مبلغ ودیعه از 7,000,000 تومان

ساندرو اتومات

مشابه صفر
هتل پارس کرمان
حداقل قیمت روزانه
569,000 تومان (برای بازه یک ماهه)
قیمت روزانه برای بازه درخواستی شما
798,000 725,000 تومان
مبلغ ودیعه از 7,000,000 تومان
 • 5 نفر
 • 1 چمدان بزرگ یا 2 چمدان کوچک
اجاره سراتو در کرمان
%29 تخفیف
مبلغ ودیعه از 12,000,000 تومان

کیا سراتو آپشنال

مشابه صفر
هتل پارس کرمان
حداقل قیمت روزانه
936,000 تومان (برای بازه یک ماهه)
قیمت روزانه برای بازه درخواستی شما
1,468,000 1,192,000 تومان
مبلغ ودیعه از 12,000,000 تومان
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره سورنتو در کرمان
%33 تخفیف
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان

کیا سورنتو

مشابه صفر
هتل پارس کرمان
حداقل قیمت روزانه
1,982,000 تومان (برای بازه یک ماهه)
قیمت روزانه برای بازه درخواستی شما
3,303,000 2,525,000 تومان
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
فقط تحویل و عودت در تهران
اجاره هایس در کرمان
%33 تخفیف
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان

تویوتا هایس

مشابه صفر
هتل پارس کرمان
حداقل قیمت روزانه
1,982,000 تومان (برای بازه یک ماهه)
قیمت روزانه برای بازه درخواستی شما
3,303,000 2,525,000 تومان
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
فقط تحویل و عودت در تهران
اجاره فیدلیتی در کرمان
%48 تخفیف
مبلغ ودیعه از 20,000,000 تومان

فیدلیتی

مشابه صفر
هتل پارس کرمان
حداقل قیمت روزانه
1,527,000 تومان (برای بازه یک ماهه)
قیمت روزانه برای بازه درخواستی شما
3,303,000 1,945,000 تومان
مبلغ ودیعه از 20,000,000 تومان
 • 5 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
فقط تحویل و عودت در تهران