اجاره خودرو در رشت

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
به ازای هر 5 روز 1 روز رایگان
رنو لوگان دنده ای
%17 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
روزانه
338,000 280,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 183,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
به ازای هر 5 روز 1 روز رایگان
رنو لوگان دنده ای
%17 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
438,000 361,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 235,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
به ازای هر 5 روز 1 روز رایگان
ساندرو اتومات
%9 تخفیف

ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
روزانه
484,000 438,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 284,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
به ازای هر 5 روز 1 روز رایگان
ساندرو اتومات
%9 تخفیف

ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
629,000 569,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 371,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
به ازای هر 5 روز 1 روز رایگان
کیا سراتو آپشنال
%12 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
روزانه
751,000 656,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 428,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
به ازای هر 5 روز 1 روز رایگان
کیا سراتو آپشنال
%9 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
943,000 851,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 554,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سورنتو
%8 تخفیف

کیا سورنتو

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
روزانه
2,165,000 1,986,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,292,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کیا سورنتو
%9 تخفیف

کیا سورنتو

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,859,000 2,583,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,680,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا هایس
%23 تخفیف

تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
روزانه
2,009,000 1,528,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 994,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا هایس
%24 تخفیف

تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,546,000 1,933,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,257,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو