دانلود اپلیکیشن اجاره خودرو

اجاره خودرو در رشت

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
اجاره لوگان در رشت
%15 تخفیف
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
قیمت روزانه
596,000 505,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 433,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره لوگان در رشت
%13 تخفیف
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
بدون محدودیت کیلومتر
قیمت روزانه
861,000 745,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 640,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره پرشیا در رشت
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

پژو پارس LX

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
مدل 1401
قیمت روزانه
654,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 556,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره پرشیا در رشت
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

پژو پارس LX

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
مدل 1401 بدون محدودیت کیلومتر
قیمت روزانه
963,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 819,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره ساندرو در رشت
%16 تخفیف
مبلغ ودیعه از 7,000,000 تومان

ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
قیمت روزانه
798,000 670,000 تومان
مبلغ ودیعه از 7,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 568,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 1 چمدان بزرگ یا 2 چمدان کوچک
اجاره ساندرو در رشت
%48 تخفیف
مبلغ ودیعه از 7,000,000 تومان

ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
بدون محدودیت کیلومتر
قیمت روزانه
1,587,000 823,000 تومان
مبلغ ودیعه از 7,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 694,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 1 چمدان بزرگ یا 2 چمدان کوچک
اجاره سراتو در رشت
%25 تخفیف
مبلغ ودیعه از 12,000,000 تومان

کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
قیمت روزانه
1,468,000 1,101,000 تومان
مبلغ ودیعه از 12,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 936,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره سراتو در رشت
%15 تخفیف
مبلغ ودیعه از 12,000,000 تومان

کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
بدون محدودیت کیلومتر
قیمت روزانه
1,798,000 1,514,000 تومان
مبلغ ودیعه از 12,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,287,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره پرشیاط در رشت
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

پارس ال ایکس نوک مدادی

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
مدل 1401
قیمت روزانه
654,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 556,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره پرشیاط در رشت
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان

پارس ال ایکس نوک مدادی

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
مدل 1401 بدون محدودیت
قیمت روزانه
963,000 تومان
مبلغ ودیعه از 5,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 819,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
اجاره سورنتو در رشت
%29 تخفیف
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان

کیا سورنتو

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
قیمت روزانه
3,303,000 2,332,000 تومان
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 2,131,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
اجاره سورنتو در رشت
%23 تخفیف
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان

کیا سورنتو

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
بدون محدودیت کیلومتر
قیمت روزانه
4,404,000 3,376,000 تومان
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 2,921,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
اجاره هایس در رشت
%25 تخفیف
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان

تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
قیمت روزانه
3,303,000 2,468,000 تومان
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 2,097,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
اجاره هایس در رشت
%18 تخفیف
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان

تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
بدون محدودیت کیلومتر
قیمت روزانه
4,404,000 3,575,000 تومان
مبلغ ودیعه از 25,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 3,061,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
اجاره فیدلیتی در رشت
%45 تخفیف
مبلغ ودیعه از 20,000,000 تومان

فیدلیتی

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
قیمت روزانه
3,303,000 1,796,000 تومان
مبلغ ودیعه از 20,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,527,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز
اجاره فیدلیتی در رشت
%45 تخفیف
مبلغ ودیعه از 20,000,000 تومان

فیدلیتی

(در حد صفر)
هتل کادوس رشت
بدون محدودیت کیلومتر
قیمت روزانه
4,404,000 2,412,000 تومان
مبلغ ودیعه از 20,000,000 تومان در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 2,050,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
حداقل مدت رزرو 3 روز