اجاره خودرو در انزلی

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
به ازای هر 5 روز 1 روز رایگان
رنو لوگان دنده ای
%28 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل دنیز انزلی
روزانه
390,000 279,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 182,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
به ازای هر 5 روز 1 روز رایگان
رنو لوگان دنده ای
%28 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل دنیز انزلی
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
507,000 362,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 236,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
به ازای هر 4 روز 1 روز رایگان
ساندرو اتومات
%35 تخفیف
جشنواره زمستانی یک روز رایگان

ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل دنیز انزلی
روزانه
484,000 312,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 203,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
به ازای هر 4 روز 1 روز رایگان
ساندرو اتومات
%35 تخفیف
جشنواره زمستانی یک روز رایگان

ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل دنیز انزلی
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
629,000 405,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 263,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
به ازای هر 5 روز 1 روز رایگان
کیا سراتو آپشنال
%31 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل دنیز انزلی
روزانه
751,000 518,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 338,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
به ازای هر 5 روز 1 روز رایگان
کیا سراتو آپشنال
%28 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل دنیز انزلی
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
943,000 673,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 439,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
پراید 131
%29 تخفیف

پراید 131

(در حد صفر)
هتل دنیز انزلی
روزانه
211,000 149,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 97,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو
پراید 131
%28 تخفیف

پراید 131

(در حد صفر)
هتل دنیز انزلی
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
271,000 194,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 127,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کیا سورنتو
%27 تخفیف

کیا سورنتو

(در حد صفر)
هتل دنیز انزلی
روزانه
2,165,000 1,571,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,021,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کیا سورنتو
%28 تخفیف

کیا سورنتو

(در حد صفر)
هتل دنیز انزلی
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,859,000 2,042,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,328,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا هایس
%39 تخفیف

تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل دنیز انزلی
روزانه
2,009,000 1,207,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 785,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا هایس
%40 تخفیف

تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل دنیز انزلی
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,546,000 1,528,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 994,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو