اجاره خودرو در چالوس

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
فروش ویژه نوروزی رنو لوگان دنده ای
%20 تخفیف

فروش ویژه نوروزی رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل هایت چالوس
غیر قابل کنسل (در صورت اطلاع تا 24 ساعت قبل از شروع رزرو 20 درصد مبلغ عودت داده می شود)
روزانه
270,000 216,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 140,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو
فروش ویژه نوروزی رنو لوگان دنده ای
%20 تخفیف

فروش ویژه نوروزی رنو لوگان دنده ای

(در حد صفر)
هتل هایت چالوس
غیر قابل کنسل (در صورت اطلاع تا 24 ساعت قبل از شروع رزرو 20 درصد مبلغ عودت داده می شود)
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
350,000 280,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 183,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو
فروش ویژه نوروزی ساندرو اتومات
%15 تخفیف

فروش ویژه نوروزی ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل هایت چالوس
غیر قابل کنسل (در صورت اطلاع تا 24 ساعت قبل از شروع رزرو 20 درصد مبلغ عودت داده می شود)
روزانه
369,000 313,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 204,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو
فروش ویژه نوروزی ساندرو اتومات
%14 تخفیف

فروش ویژه نوروزی ساندرو اتومات

(در حد صفر)
هتل هایت چالوس
غیر قابل کنسل (در صورت اطلاع تا 24 ساعت قبل از شروع رزرو 20 درصد مبلغ عودت داده می شود)
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
480,000 408,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 266,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو
فروش ویژه نوروزی کیا سراتو آپشنال
%14 تخفیف

فروش ویژه نوروزی کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل هایت چالوس
غیر قابل کنسل (در صورت اطلاع تا 24 ساعت قبل از شروع رزرو 20 درصد مبلغ عودت داده می شود)
روزانه
485,000 413,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 269,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو
فروش ویژه نوروزی کیا سراتو آپشنال
%15 تخفیف

فروش ویژه نوروزی کیا سراتو آپشنال

(در حد صفر)
هتل هایت چالوس
غیر قابل کنسل (در صورت اطلاع تا 24 ساعت قبل از شروع رزرو 20 درصد مبلغ عودت داده می شود)
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
628,000 533,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 347,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
درخواست رزرو
فروش ویژه نوروزی سورنتو
%14 تخفیف

فروش ویژه نوروزی سورنتو

(در حد صفر)
هتل هایت چالوس
غیر قابل کنسل (در صورت اطلاع تا 24 ساعت قبل از شروع رزرو 20 درصد مبلغ عودت داده می شود)
روزانه
1,646,000 1,399,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 910,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
فروش ویژه نوروزی سورنتو
%15 تخفیف

فروش ویژه نوروزی سورنتو

(در حد صفر)
هتل هایت چالوس
غیر قابل کنسل (در صورت اطلاع تا 24 ساعت قبل از شروع رزرو 20 درصد مبلغ عودت داده می شود)
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,139,000 1,818,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,183,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
فروش ویژه نوروزی تویوتا هایس
%14 تخفیف

فروش ویژه نوروزی تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل هایت چالوس
غیر قابل کنسل (در صورت اطلاع تا 24 ساعت قبل از شروع رزرو 20 درصد مبلغ عودت داده می شود)
روزانه
1,610,000 1,369,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 890,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
فروش ویژه نوروزی تویوتا هایس
%14 تخفیف

فروش ویژه نوروزی تویوتا هایس

(در حد صفر)
هتل هایت چالوس
غیر قابل کنسل (در صورت اطلاع تا 24 ساعت قبل از شروع رزرو 20 درصد مبلغ عودت داده می شود)
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,037,000 1,731,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,126,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو