اجاره خودرو در چالوس

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
رنو لوگان دنده ای
%14 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

هتل هایت چالوس
روزانه
270,000 229,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 150,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
رنو لوگان دنده ای
%14 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

هتل هایت چالوس
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
350,000 298,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 194,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
ساندرو اتومات
%12 تخفیف

ساندرو اتومات

هتل هایت چالوس
روزانه
321,000 280,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 183,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
ساندرو اتومات
%12 تخفیف

ساندرو اتومات

هتل هایت چالوس
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
417,000 364,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 238,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سراتو آپشنال
%14 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

هتل هایت چالوس
روزانه
422,000 360,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 234,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سراتو آپشنال
%14 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

هتل هایت چالوس
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
546,000 467,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 304,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سورنتو
%16 تخفیف

کیا سورنتو

هتل هایت چالوس
روزانه
1,431,000 1,193,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 775,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کیا سورنتو
%16 تخفیف

کیا سورنتو

هتل هایت چالوس
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
1,861,000 1,550,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,008,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا هایس
%14 تخفیف

تویوتا هایس

هتل هایت چالوس
روزانه
1,610,000 1,376,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 894,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا هایس
%14 تخفیف

تویوتا هایس

هتل هایت چالوس
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,037,000 1,743,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 1,133,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو