اجاره خودرو در نمک آبرود

اطلاعات رزرو
ایستگاه تحویل
ایستگاه بازگشت
رنو لوگان دنده ای
%50 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

هتل هایت نمک آبرود
روزانه
270,000 135,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 88,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
رنو لوگان دنده ای
%50 تخفیف

رنو لوگان دنده ای

هتل هایت نمک آبرود
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
350,000 175,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 115,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
ساندرو اتومات
%50 تخفیف

ساندرو اتومات

هتل هایت نمک آبرود
روزانه
321,000 161,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 105,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
ساندرو اتومات
%49 تخفیف

ساندرو اتومات

هتل هایت نمک آبرود
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
417,000 209,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 137,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سراتو آپشنال
%50 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

هتل هایت نمک آبرود
روزانه
422,000 211,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 138,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سراتو آپشنال
%49 تخفیف

کیا سراتو آپشنال

هتل هایت نمک آبرود
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
546,000 273,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 178,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 5 نفر
 • 2 چمدان بزرگ یا 3 چمدان کوچک
رزرو آنلاین
کیا سورنتو
%50 تخفیف

کیا سورنتو

هتل هایت نمک آبرود
روزانه
1,431,000 716,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 465,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
کیا سورنتو
%50 تخفیف

کیا سورنتو

هتل هایت نمک آبرود
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
1,861,000 930,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 606,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
پرادو
%50 تخفیف

پرادو

هتل هایت نمک آبرود
روزانه
1,651,000 826,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 537,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
پرادو
%50 تخفیف

پرادو

هتل هایت نمک آبرود
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,147,000 1,073,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 698,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 7 نفر
 • 3 چمدان بزرگ یا 4 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا هایس
%49 تخفیف

تویوتا هایس

هتل هایت نمک آبرود
روزانه
1,610,000 806,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 524,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو
تویوتا هایس
%49 تخفیف

تویوتا هایس

هتل هایت نمک آبرود
بدون محدودیت کیلومتر
روزانه
2,037,000 1,018,000 تومان
در صورت رزرو بیش از 30 روز، قیمت روزانه به 662,000 تومان کاهش خواهد یافت.
 • 14 نفر
 • 4 چمدان بزرگ یا 6 چمدان کوچک
درخواست رزرو