چگونه زمان ترکیدن لاستیک ها خودرو را کنترل کنید
آخرین بروزرسانی در تاریخ 08 فروردین 1398

ترکیدن لاستیک از جمله اتفاقات ناگهانی در هنگام رانندگی است؛ که البته با رعایت نکات ایمنی مختلف مانند عدم استفاده از لاستیک های کم کیفیت و یا لاستیک هایی که چندین سال از تولید آن ها می گذرد، کنترل مدام کیفیت لاستیک ها و تنظیم دقیق و همیشگی میزان باد، می توانید احتمال ترکیدن لاستیک ها را به طور چشمگیری کاهش دهید.

 

چگونه زمان ترکیدن لاستیک ها خودرو را کنترل کنید

عدم استفاده از لاستیک هایی که کیفیت خود را از دست داده اند
 

اما اگر به هر دلیلی با اتفاق ترکیدن لاستیک ها روبرو شدید، با حفظ آرامش و خونسردی، می توانید کنترل ماشین را حفظ کرده و نهایتا آن را متوقف کنید. همراه ما باشید تا با مطالعه نکاتی ساده بدانید که چگونه زمان ترکیدن لاستیک ها خودرو را کنترل کنید:

 

چگونه زمان ترکیدن لاستیک ها خودرو را کنترل کنید

تنظیم همیشگی باد لاستیک ها، از عوامل اصلی برای جلوگیری از ترکیدن لاستیک ها می باشد
 

 

هنگام ترکیدن لاستیک چه اتفاقی می افتد؟

زمانی که یکی از لاستیک های خودرو می ترکد، میزان مقاومت در آن نقطه بسیار زیاد می شود، به گونه ای که انگار ترمز شدید گرفته اید. علت چپ شدن ناگهانی و یا چرخیدن خودرو به دور خود نیز، همین افزایش مقاوت ناگهانی در یک گوشه خودرو می باشد.

 

مستقیم حرکت کنید!!!

بعد از ترکیدن یکی از لاستیک ها، به دلیل آن که یک سمت خودرو از سمت دیگر پایین تر است، می توان گفت خودرو تا حد زیادی تعادل خود را از دست داده است. پس در این لحظه فرمان را دو دستی و مستقیم بگیرید و هرگز فرمان را نچرخانید چرا که تعادل خودرو به طور کامل از بین می رود و امکان چپ شدن آن افزایش میابد.

 

چگونه زمان ترکیدن لاستیک ها خودرو را کنترل کنید

در هنگام ترکیدن لاستیک خودرو، فرمان را دو دستی و مستقیم بگیرید و هرگز فرمان را نچرخانید

 

 

به گاز دادن ادامه دهید!!!

شاید تعجب برانگیز باشد اما لطفاً به گاز دادن ادامه دهید.

زمانی که لاستیک خودرو می ترکد، همانطور که گفتیم، میزان مقاومت در آن نقطه بسیار زیاد می شود، پس برای جبران این افزایش مقاومت ناگهانی و حفظ ثبات خودرو، گاز دادن و افزایش سرعت لازم می باشد.

افزایش سرعت و شتاب، کنترل خودرو را راحت تر می کند. التبه منظور ما فشار شدید و دائمی پدال گاز نمی باشد بلکه افزایش اندک سرعت، متانسب با سرعت خودرو در لحظه ترکیدن لاستیک می باشد.

 

 

هنگام ترکیدن لاستیک، هرگز ترمز نگیرید...

هرگز هنگام ترکیدن لاستیک خودرو ترمز نگیرد. پس از افزایش اندک سرعت،  پدال گاز را رها کنید تا سرعت شما به آرامی کم شود. اما گاهی اوقات باتوجه به شرایط ویژه مانند مسیر پیش رویتان مجبور هستید تا هرچه سریع تر سرعت خود را کاهش دهید، در این شرایط از انجام ترمز شدید خودداری کنید، به آرامی و به اصطلاح با یک نیش ترمز سرعت خود را سریع تر کم کنید.

 

چگونه زمان ترکیدن لاستیک ها خودرو را کنترل کنید

در هنگام ترکیدن لاستیک خودرو، از گرفتن ترمز ناگهانی خودداری کنید

 

 

ماشین را به کنار برانید

پس از کاهش سرعت اولیه و رسیدن به سرعتی مناسب، بدون عجله و به آرامی خودرو را به گوشه جاده برانید.

 

پس از توقف کامل لازم است...

پس از آنکه خودرو را در گوشه ای متوقف کردید، ترمز دستی را کشیده و چراغ های هشدار دهنده را روشن کرده و از علائم ایمنی مخصوص استفاده کنید.

 

چگونه زمان ترکیدن لاستیک ها خودرو را کنترل کنید

پس از توقف کامل، حتما ترمز دستی را بکشید
 

ترکیدن لاستیک خودروترکیدن لاستیککنترل خودرو