رنو نامی آشنا و اجین با خاطرات ما ایرانیان است. از رنو پنج کوچکی که در هر کوچه ای دیده می شد تا تالیسمان زیبا ...
ارسال شده در تاریخ 27 مرداد 1399
203 0
رنو کپچر که چند روزی از انتشار عکس های آن توسط رنو می گذرد، مطابق با برنامه های این کمپانی، در نمایشگاه خودرو فرانکفورت، در ماه سپتامبر، حدود دو ماه آینده به صورت رسمی معرفی خواهد شد. از لحاظ ظاهری، رنو کپچر 2020 تقریبا یک خودرو جدید و مستقل محسوب می شود. تغییرات طراحی جدید رنو کپجر، به سمت اسپرتر شدن این خودرو حرکت کرده است. در کنار طراحی خارجی جدید رنو کپچر، طراحی داخلی بازنگری شده و همچنین امکانات و تجهیزات ایمنی و رفاهی به آن افزوده شده است.
ارسال شده در تاریخ 18 تیر 1398
638 0