سال 2019 و سال 2020 سال های اوج عرضه و حضور خودروهای برقی در بازار جهانی خودرو محسوب می شوند. در حالی که میزان استقبال ...
ارسال شده در تاریخ 12 فروردین 1398
156 0
عدم مشخص شدن دقیق قیمت خودرو ها و همچنین حضور حجم بالایی از خودروهای داخلی این دیدگاه را ایجاد کرده است که قیمت خودرو در ...
ارسال شده در تاریخ 10 فروردین 1398
109 0
ترکیدن لاستیک از جمله اتفاقات ناگهانی در هنگام رانندگی است؛ که البته با رعایت نکات ایمنی مختلف مانند عدم استفاده از لاستیک های کم کیفیت ...
ارسال شده در تاریخ 08 فروردین 1398
149 0