اخبار جدید در مورد ایران خودرو، این روزهای مرتبط با پژو 301 ایرانی می باشد. این خودرو که در سال 96 فروش آن متوقف شد، در حال حاضر، باتوجه به گفته های مدیر عامل ایران خودرو، به زودی با بیش از 60 درصد بومی سازی، تولید خواهد شد. برای بررسی اخبار تولید پژو 301، پژو ایرانی که در آستانه تولید است، همراه مجله تخصصی ناواران باشید...
ارسال شده در تاریخ 17 تیر 1398
3433 0
ارسال شده در تاریخ 17 فروردین 1398
2445 0
ارسال شده در تاریخ 10 فروردین 1398
3006 0
ارسال شده در تاریخ 08 اردیبهشت 1398
4066 0