اپل کارپلی، بعد از حجم وسیعی از تحقیقات و آزمون و خطاها، نهایتا در سال 2014 توسط کمپانی اپل برای برخی از خودروها منتشر شد. ...
ارسال شده در تاریخ 21 اردیبهشت 1398
8565 0